นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 52

52
พระครู
พราหมณ์
ขณะขริ
บผมให้
กั
บเด็
กที่
มาตั
ดจุ
กโกนผมไฟ
I...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...122
Powered by FlippingBook